Klimaatalarm en de volgende Feminist of the Night!

15 maart 2021 Feminist of the night – Gender en Klimaat en de Verkiezingen?

this evening in our Feminist of the Night series will be in Dutch.

Op 14 maart zullen we ons massaal laten horen tijdens het klimaatalarm, want deze verkiezingen moet klimaatrechtvaardigheid centraal staan. Maar wat is klimaatrechtvaardigheid en hoe zien we dat terug bij de verschillende partijen? Op 15 maart, vlak voor de verkiezingen gaan we ons verdiepen in de mate waarin politieke partijen zich committeren aan gender- én klimaatrechtvaardigheid. 

Klimaatrechtvaardigheid en genderongelijkheid zijn niet los van elkaar te zien. Want hoe zijn de lusten en de lasten verdeeld? Wie maken de beslissingen? En wie hebben de grootste verantwoordelijkheid? Onderzoek laat zien dat vrouwen het hardst worden geraakt door de gevolgen van de klimaatcrisis. Bovendien versterkt klimaatverandering ook nog eens bestaande structuren van onrecht en marginalisatie. Gender meenemen in klimaatbeleid is dus onmisbaar.  

Met het oog op de verkiezingen nam ActionAid de verschillende partijen onder de loep en bekeek hoe zij presteren op het gebied van gender en klimaat. Op 15 maart gaan we in gesprek met ActionAid en met elkaar. Samen zullen we de link tussen klimaat en gender verder onderzoeken, en welke politieke acties nodig zijn voor feministisch klimaatbeleid. We willen van jullie horen hoe je hier tegenaan kijkt en hoe we in de komende jaren gender en klimaat op de maatschappelijke agenda krijgen. 

meld je aan via ons event op facebook of stuur een mailtje naar info@fossilfreefeminists.nl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *